MHP’nin tüzüğüne ‘sistem ayarı’ getirildi

MHP’nin pazar günü gerçekleştirilen 14. olağan genel kurulunda, partinin yeni merkez yönetim kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesinin yanında tüzük ve parti programında da değişiklik için iki komisyon kuruldu. MHP’nin 2009’dan bu yana, 15 yıl sonra değiştirilen parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017’deki anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alındı. Referandum sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğine dikkat çekilerek, tüzükte yer alan “MHP, hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili, demokratik ve hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine, parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegane sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise TBMM olduğuna inanır” gibi ifadelerin, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlendiği” belirtiliyor. Söz konusu düzenlemelerde, “parlamenter demokrasi ve rejim” gibi ifadelerin de “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rejimi içinde siyasi partilerin faaliyetlerinin yürütülmesi” şeklinde yeniden yazıldığına dikkat çekiliyor. Parti tüzüğünde ayrıca “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine uygun düzenlemeler yapıldığı da kaydediliyor. 

ÜYE SAYISI ARTIRILDI 

Tüzükte yapılan düzenlemelerde ayrıca MHP’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki yönetim kurulu üye sayılarının da şehirlerin nüfus ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, artırıldığı da ifade ediliyor. MHP’nin, teşkilatlardaki yönetim kurulu üye sayısındaki düzenlemelerde “il ve ilçelerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha etkin faaliyet yürütme hedefini de belirlediği” kaydediliyor. Kurultayda, tüzük değişikliği ile partinin çekirdek yönetim kurulu olan Başkanlık Divanı’nda genel başkan yardımcılığı sayısının artırılacağı da konuşulmuştu. Bu kapsamda, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler” doğrultusunda, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi genel başkan yardımcılıklarının “iki birime ayrılacağı” ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’ndaki genel başkan yardımcılığı sayısının artacağı ileri sürülmüştü. Ancak MHP’li kaynaklar, “böyle bir düzenlemenin olmadığını” belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x